cooklet
EN IT PL

Kontakt

W przypadku znalezienia błędu na stronie lub chęci przesłania nam uwag i propozycji rozwoju strony prosimy o kontakt e-mailowy:

Cooklet Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław. Cooklet Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000378050, NIP: 8971770584, REGON: 021461578, Kapitał zakładowy: 500 000 PLN.